ביצה מפרסמת

!!חדש
!פרסום על גבי ביצים
."ביצי כפר מפרסמת חברות מוכרות כגון "דורות
.ניתן לפרסם כל לוגו או כיתוב בצבעים שונים
ביצי כפר הינה החברה הבלעדית עם טכנולוגיה זו
.בארץ

לפרטים נוספים