ביצי חופש

הביצים הינן מתרנגולות
.המטילות בסככות מגודרות וגישה לחצר פתוחה
הביצים משווקות בתבניות עטופות
.באריזות של 20 ו 30 ביצים בגדלים בינוני-גדול