נוזלי ביצים וביצים קשות

.ביצי כפר מובילה בייצור נוזלי ביצים
:ישנם 4 סוגים של נוזל
.מעורב, מעורב חביתה, חלבון, חלמון
נוזלי הביצים והביצים הקשות, מיועדים בעיקר
.לקונדיטוריות, בתי מלון ומסעדות