.הביצים שלנן נאספות במשאיות מקוררות ממשקים חקלאיים שפזורים בכל המדינה מגבול הצפון ועד גבול הדרום
.מרגע איסוף הביצים ועד הגעתן לשיווק מתחנת המיון עוברים לא יותר מ 24 שעות

 

:תהליך המיון
,הביצים מגיעות למחסן המיון
:מועברות למכונת המיון שם מתבצעות הפעולות הבאות
.הפרדת הביצים הפגומות -
.החתמת הביצים ואריזתן -
   .העמסתן על משאיות מקוררות ושיווקן לחנויות ורשתות השיווק -