:תא השיקוף
הביצים לאחר שהוכנסו למכונת המיון
.מגיעות בגילגול לתוך תא השיקוף
,בתא יש אור חזק הגורם לשקיפות הביצים
.לצורך הוצאת הביצים הפגומות
.סימון הביצים הפגומות מתבצע בלחיצת כפתור ליד הביצה הפגומה
.המחשב יודע שזוהי ביצה פגומה ומפריד אותה מהביצים הטובות