:החתמת ואריזת הביצים
,עם תום תהליך השיקוף והוצאת הביצים הפגומות
הביצים נשקלות ומוחתמות באופן אוטומטי
ונארזות בתבניות או אריזונים